Zocord medicin biverkningar

Zocor, en kolesterolsänkande medicin, är förknippad med många biverkningar. Omkring 1 till 2 procent av människor som använder Zocord upplever svåra biverkningar. Läkare ordinera detta läkemedel för personer med farligt höga kolesterolvärden att minska risken för stroke och hjärtinfarkt. Zocor kan också stoppa utvecklingen av hjärtsjukdomar.

Identifiering

Zocor är varumärket för den generiska läkemedlet simvastatin, och är i en klass av läkemedel som hämmar ett leverenzym som behövs för att producera kolesterol.

Vanliga biverkningar

De vanligaste biverkningar kopplade till Zocor är huvudvärk, muskelvärk, förhöjda leverenzymer, buksmärtor, matsmältningsbesvär, illamående och diarré.

Lever Enzymer

På grund av risken för förhöjda leverenzymer, bör människor med leverproblem inte använda Zocor. Människor som dricker stora mängder alkohol bör ha regelbundna blodprov om du använder Zocor.

Myopati

Zocor orsakar ibland myopati, ett tillstånd som har symtom på muskelsvaghet eller smärta, tillsammans med trötthet.

Rabdomyolys

Ett annat villkor kopplat till Zocor är rabdomyolys, där skelettmuskelceller bryta ner och släpper ett protein som kallas myoglobin i personens blod. Myoglobin kan hindra njurarna och orsaka njurskador.


articoli Correlati