Zocord biverkningar på levern

Zocor (simvastatin) är ett föreskrivet att bekämpa högt kolesterol. Zocor verkar genom att blockera det enzym som utlöser kolesterol i kroppen. Individer som tar Zocord kan få problem med levern, möjligen till följd av medicineringen, eller möjligen ett resultat av något annat. Läkarna kontrollerar regelbundet leverenzymnivåer av individer som tar Zocor att se till att medicinen inte negativt påverkar levern. Enligt emedtv.com, cirka 1 procent av de individer som tar Zocord erfarenhet en av de lever förhållanden som beskrivs nedan.

Skrumplever

Skrumplever är ett tillstånd som uppstår när levern blir förskräckt. När levern fortfarande ärrad med tiden kommer det inte att kunna fungera korrekt.

Gulsot

Gulsot kan uppstå när levern är skadad. Gulsot gör att huden och ögonen ska visas gulaktig.

Hepatit

Hepatit uppstår när levern blir inflammerad. Detta tillstånd kan orsaka en individ att känna sig trött och sjuklig.

Hepatom

Detta tillstånd är en typ av levercancer. Lever cancer är potentiellt dödlig och kräver aggressiv behandling.

Symtom på leverproblem

Ofta behöver individer inte har några symtom på leverproblem. Men vissa individer upplever magsmärtor, kräkningar, illamående och kräkningar. Dessutom kan dessa individer märker att urinen är mörk eller brunfärgad.


articoli Correlati