Wasp Allergier

A wasp allergi är en allergisk reaktion som orsakats av ett getingstick och skiljer sig från vanliga allergiska reaktioner i det att det är kroppstäckande. Det är också olika från en toxisk reaktion eftersom den inte direkt orsakats av gifter i giftet.

Orsak

Allergiska reaktioner mot getingstick orsakas av immunsystemets produktion av IgE-antikropp. En antikropp är ett protein som produceras av immunsystemet för att bekämpa bort skadliga ämnen. Det kan i sin tur tillverka vissa reaktioner i immunsystemet.

Frekvens

Allergier mot getingar är sällsynta. Enligt MedicineNet, allergiska reaktioner förekommer i mindre än 3 procent av alla stick, inklusive bistick.

Symptom

De vanligaste symtomen på en allergisk reaktion är nässelfeber, rodnad av huden och andningssvårigheter.

Anaphylaxis

De mest allvarliga allergiska reaktioner är kända som anafylaxi, symptom som inkluderar lågt blodtryck, cirkulationsstörningar och allvarliga andningssvårigheter. I vissa fall kan dessa symtom utvecklas till hjärt-andningsstillestånd.

När ska man söka vård

Konsultera en läkare om du har fått flera stick, har blivit stungen i ögat eller ögonen, uppvisar tecken på infektion, eller om första symtomen förvärras eller kvarstår i mer än 24 till 48 timmar. Kontakta läkare för några allvarliga symtom hos barn, äldre eller personer med kroniska sjukdomar.


articoli Correlati