Viral encefalit Symtom

Viral encefalit är svullnad av hjärnan som uppstår på grund av en virusinfektion. I USA, är villkoret ganska sällsynta, förekommer i endast två av 1 miljon människor, enligt Healthline. De som smittas av viruset visar en mängd olika symptom.

Vanliga symptom

Physicians 'Desk Reference rapporterar att de vanligaste symtomen på viral encefalit är feber och huvudvärk. Letargi är ett annat vanligt symptom.

Milda symptom

Andra symtom som förekommer oftare inkluderar ledvärk och irritabilitet. I lindriga fall, symptomen härma de av influensa, enligt Mayo Clinic.

Allvarliga psykiska symtom

I svårare fall kan patienter ibland utvecklar psykiska symptom, bland annat förvirring, hallucinationer och personlighetsförändringar.

Svåra Fysiska symptom

Dubbelseende, kramper, muskelsvaghet, minskad känsel, förlamning, skakningar, utslag och en fullständig medvetslöshet är bland de fysiska symptom på mer allvarliga virusencefalitinfektioner.

Barnens symptom

Ett spädbarn är svag eller fontanellen buktar ofta som ett resultat av viral encefalit. Body stelhet, kräkningar och gråt som inte kan tröstad genom normal tröst är andra symptom som finns i barn och spädbarn.


articoli Correlati