Vad orsakar övervikts Erosion?

Vad är Lap-Band?

Lap-Band är en typ av viktminskning kirurgi. Mindre invasiv än gastric bypass eller andra överviktsoperationer är Lap-Band ingrepp som utförs laparoscopically - därav "varvet" del av varumärket. Ett band lindas runt den övre delen av magen, vilket skapar en liten påse vid ingången till magsäcken. Detta reglerar mat inresa och ger resten av kroppen illusionen att magen är full.

Orsak till Erosion: Pressure

Livsmedel som normalt orsakar uppblåsthet, såsom kolsyrade drycker, kan leda till ökad tryck i magen. Trycket som utövas kan göra att bandet att expandera och kontrakt, vilket leder till erosion av banding materialet. Som ett resultat, är sodavatten som inte ingår i postkirurgiska dietplaner.

Orsak till Erosion: Anti-inflammatorisk

Anti-inflammatoriska läkemedel utgör en dubbel fara för Lap-Band patienter. Först kommer antiinflammatoriskt läkemedel attackerar bandet och försöka behandla det område där bandet implanterades kirurgiskt. För det andra, antiinflammatoriska läkemedel - som acetylsalicylsyra, paracetamol och ibuprofen - kan orsaka allvarliga magproblem. Blödning, perforation och sår är alla angivna biverkningar av antiinflammatoriska läkemedel. Båda kommer att leda till erosion av bandet.


articoli Correlati