Vad är Zegerid läkemedel som används för?

Zegerid är ett receptbelagt läkemedel som är en kombination av omeprazol och natriumbikarbonat. Omeprazol är en protonpumpshämmare och natriumbikarbonat är ett antacidum. Den natriumbikarbonat hjälper kroppen att absorbera omeprazol lättare. Detta läkemedel bör tas med vatten när magen är tom minst en timme innan du äter.

Duodenalsår

Zegerid används för att behandla duodenala sår. Dessa är magsår som utvecklas i tarmarna.

Magsår

Zegerid används också för att behandla magsår som utvecklas i magen.

Erosiv esofagit

Zegerid kan också förskrivas för att behandla erosiv esofagit. Erosiv esofagit är ett tillstånd som uppstår när matstrupen sväller och blir inflammerad efter upprepad exponering för magsyra backar upp från magen.

GERD

Zegerid kan förskrivas för att lindra symptom i samband med gastroesofageal refluxsjukdom.

Biverkningar

Vissa individer som tar Zegerid kan uppleva hosta, förstoppning, diarré, kräkningar, huvudvärk, yrsel, utslag och eventuellt en övre luftvägsinfektion.


articoli Correlati