Vad är Vertigo ett symptom för?

Yrsel kan orsaka en person att känna sig yr eller förlora balansen. Vertigo, å andra sidan, gör en person känner sig som om rummet snurrar.

Faktorer

Vertigo kan orsakas av störningar i kroppsdelar som är involverade i att upprätthålla balans, till exempel innerörat, hjärnstammen och lillhjärnan, eller nervbanor i hjärnan.

Inre öronsjukdomar

Den mest vanliga orsaken till yrsel är åksjuka, en innerörat sjukdom. Benign paroxysmal lägesyrsel, orsakas av onormal kalcium uppbyggd i innerhörselgången, är vanligt hos äldre personer. Andra inre öronrelaterade orsaker är infektion, Pagets sjukdom, tumörer eller nervinflammation.

Sjukdomar i hjärnan

Yrsel kan orsakas av minskat blodflöde genom artärer till hjärnstammen, cerebellum och bakre delen av hjärnan. Tillfälliga symptom av denna typ är kända såsom transitorisk ischemisk attack. Om permanent skada resultat, är en stroke diagnostiseras.

Läkemedelsutlöst Vertigo

Vertigo kan vara en biverkning av läkemedel, inklusive vissa antibiotika, acetylsalicylsyra, kemoterapi läkemedel cisplatin, den sedativa fenobarbital, anti-konvulsiva fenytoin, det antipsykotiska klorpromazin och diuretika (inklusive furosemid.)

Andra orsaker

Vertigo kan orsakas av multipel skleros, skallfrakturer, skallskador, kramper, ökat tryck i hjärnan eller överdriven alkoholkonsumtion.


articoli Correlati