Standardprotokollet för DMSA Utmaningar

DMSA är en metall-avgiftning förening. Det finns två vitt diskuterade protokoll som rör DMSA utmaningar. Men en är starkare stöd än den andra.

DMSA

DMSA står för meso-2, 3-dimercaptosuccinic syra. Det är ett FDA-godkänd förening som används för bly avgiftning. Det har emellertid också använts i stor utsträckning för kvicksilver, antimon och arsenik avgiftning.

Single Dose

Det bästa sättet att metall avgiftning är att administrera en oral dos av DMSA vid 30 mg / kg kroppsvikt., Antingen på tom eller full mage, följt av en urinuppsamlingsförfarande sex timmar, enligt en studie av AR Hibberd publiceras i Journal of Nutritian och miljömedicin 1998.

Flera doser

Detta protokoll är mycket stor utsträckning av inte lika bra stöd kliniskt. Denna praxis innebär att administrera DMSA vid 10 mg / kg kroppsvikt. oralt mellan måltider för tre dagar i följd, följt av 24 timmars urinsamling.


articoli Correlati