Pamprin Biverkningar

Pamprin är en kombination av acetaminofen, pamabrom och pyrilamin. Det används för att behandla symptomen på premenstruellt syndrom. Det är också känt som Midol och Premesyn och säljs över disk.

Allvarliga biverkningar

Om du upplever snabb eller ojämn hjärtrytm, extrem törst med varm, torr hud, blåmärken eller brist på urinering samtidigt som Pamprin, kontakta läkare omedelbart.

Mindre biverkningar

Förstoppning, muntorrhet, rastlöshet, yrsel och dimsyn är vanliga biverkningar av Pamprin och brukar avta med användning.

Varningar

Du ska inte dricka alkohol när du tar Pamprin. Undvik att använda någon annan medicin som innehåller paracetamol. Ta alltid Pamprin med ett fullt glas vatten.

Läkemedelsinteraktioner

Medan du tar Pamprin, ska du inte ta någon förkylning eller allergi medicin. Du bör också undvika smärta eller sömn medicin.

Överdosering

Om du misstänker en överdos av Pamprin bör du omedelbart söka läkarvård. Symtom på överdosering är dåsighet, yrsel, illamående, nervositet och kräkningar. Andra symtom är muntorrhet, ökad svettning, krampanfall och koma.


articoli Correlati