Om Upper matstrupscancer

Matstrupen är ett rör som förbinder halsen och magen. Orgeln övre delen är försedd med en ringmuskel som tillåter mat och vätska att komma in. Cancer i övre matstrupen kan invadera struphuvudet och halsen.

Symptom

Denna cancer är generellt asymtomatisk i ett tidigt skede. Senare kommer en patient har svårt att svälja, följt av en kronisk halsont, kräkning och anfall av hosta upp blod.

Typer

Matstrupscancer existerar som skivepitelcancer om innerfoder är cancer (vanligast i den övre delen av organet) eller adenokarcinom om ett djupare lager av celler blir sjuka.

Orsaker

Orsakerna till cancer i de övre matstrupen har inte slutgiltigt fastställts, men många läkare tror personer med vanliga sura uppstötningar löper större risk för att utveckla sjukdomen.

Behandling

Kirurgi för att avlägsna cancerös delen av matstrupen är den vanligaste behandlingen. Återstoden av matstrupen fästes därefter åter till magen.

Prognosis

American Cancer Society projicerar en 60 procent på fem års överlevnad om sjukdomen upptäcks i tid, men bara 15 procent om det är på steg III, och under 5 procent om i steg IV.


articoli Correlati