Njurcellscancer Närings Approaches

Njurcellscancer är en cancer som bildas i små rör i njurarna. Läkarna tror en dålig kost kan hjälpa sjukdomen utvecklas, och att förändringar i kosten kan gå hand i hand med traditionella cancerbehandlingar.

Diet som en bidragande faktor

Mayo Clinic rapporterar att kostrelaterade problem såsom fetma och högt blodtryck ökar risken för njurcancer. Hög konsumtion av bröd, ris och pasta kan också öka risken, enligt en studie i International Journal of Cancer 2006.

Diet Som förebyggande

Mayo Clinic rekommenderar en kost som främjar hälsosam vikt och blodtryck - nämligen att äta mycket frukt och grönsaker.

Traditionella behandlingar

Kirurgi är den vanligaste behandlingen för njurcancer, men läkarna kan också prova strålning eller embolisering (skära av blodflödet till tumören).

Diet Som behandling

AP John institutet för cancerforskning stöder Kontrollerad Amino Acid Therapy, vilket eliminerar amino-syra rika livsmedel från kosten för en kort tid. Terapin syftar till att beröva tumören av näringsämnen som främjar tillväxt.

Kost och traditionell behandling

Kontrollerad Amino Acid Therapy är tänkt att komplettera, inte ersätta, traditionell terapi, enligt AP John institutet för cancerforskning.


articoli Correlati