Metylprednisolon Tablets USP biverkningar

Metylprednisolon, ofta tillverkas som metylprednisolon tabletter USP, är en syntetisk kortikosteroid tillgänglig under varumärket Medrol och i generisk form. Medicinen används för att undertrycka inflammation i tillstånd såsom reumatoid artrit, lupus, psoriasis artrit, ulcerös kolit och andra förhållanden. Flera biverkningar är möjliga.

Överväganden

Korta kurser av metylprednisolon, som med andra steroider, har vanligen få och milda biverkningar, medan mer långsiktiga och höga doser har ibland potentiellt allvarliga biverkningar.

Mild till måttlig Effects

Möjliga biverkningar är svullen buk, ansikte svullnader, ansikte rodnad, ansiktshår tillväxt, huvudvärk, ökad svettning, oregelbunden menstruation och muskelsvaghet.

Allvarliga biverkningar

Mer allvarliga biverkningar inkluderar benfrakturer, grå starr, glaukom, dålig läkning, kramper, magsår, gallring hud, viktökning och försämring av diabetes. Metylprednisolon kan också orsaka vätska och salt retention, låg kaliumhalt i blodet och högt blodtryck.

Andra allvarliga effekter

Metylprednisolon kan reaktivera vilande fall av tuberkulos. Personer med inaktiv tuberkulos tar denna medicin måste också ta ett läkemedel mot tuberkulos.

Psykologiska biverkningar

Vissa människor som metylprednisolon erfarenhet psykiska störningar som depression, sömnsvårigheter, eufori, humörsvängningar, personlighetsförändringar och psykotiskt beteende.


articoli Correlati