Lange-termijn effecten van bètablokkers

Bèta-blokkers zijn geneesmiddelen die de hartslag verlagen door het effect van de neurotransmitters, norepinefrine en epinefrine (adrenaline) blokkeren. Bèta-blokkers zijn een klasse van geneesmiddelen die worden gebruikt om cardiovasculaire aandoeningen, zoals abnormale hartslag, hoge bloeddruk, hartfalen, angina en behandeling van tremor.

Effecten

Gastro-intestinale effecten van beta-blokkers zijn diarree, maagkrampen, misselijkheid en braken. Bètablokkers kunnen ook leiden tot wazig zien, vermoeidheid, spierkrampen, seksuele disfunctie, en kortademigheid.

Cardiovasculaire Systeem

Cardiovasculaire effecten van beta-blokkers omvatten vertraagde hartslag, verlaagde bloeddruk en een verhoogd risico van hartfalen of verstopping in vatbare individuen.

Central Nervous System

Bètablokkers kunnen het zenuwstelsel met hoofdpijn, depressie, verwardheid, duizeligheid, nachtmerries en hallucinaties beïnvloeden.

Effecten op de bloedglucose

Bètablokkers kunnen een stijging of daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaken. Bij patiënten met diabetes, kunnen deze geneesmiddelen de symptomen maskeren van hypoglykemie.

Waarschuwing

Nooit stoppen met het gebruik van bètablokkers plotseling zonder te praten met uw arts eerst. Plotseling stoppen kan verslechterde angina pectoris (pijn op de borst), hartinfarct of plotselinge dood veroorzaken.


articoli Correlati