Identifiering av Poison Oak och Poison Sumac

Poison ek och gift sumak är växter som innehåller en giftig fet sav, urushiol. När saven från anläggningen kommer i kontakt med huden orsakar hudirritation som kan bilda blåsor och sekret. Urushiol kan få på huden direkt, från att röra vid anläggningen, eller indirekt, från kontakt med förorenade föremål, som kläder eller djur.

Poison ek

Poison ek kan identifieras genom sina blad. Bladen på poison oak växter normalt växer tre till en stjälk. Bladet är mellan en och fyra inches lång och kan vara blankt eller håriga. Bladen har rundade tips med tandade kanter. De ändrar från grönt till rött i höst.

Poison ek platser

Poison ek växer i västra, södra och sydöstra delarna av den amerikanska Poison ek kan växa som en buske eller en vinstock omslag runt andra träd.

Poison sumak

Poison sumak är en buske med röda eller grå-färgade stjälk. Blad av gift sumak är smidig och är mellan fem och 15 inches lång. Växter har oftast mellan sju och 13 broschyrer per stam. Bladen byter till en orange-röd färg på hösten.

Gift sumak platser

Poison sumak brukar finnas i våta utrymmen som stream banker, kärr eller skuggiga skogar. Poison sumak är vanligt förekommande i de sydöstra och mellanvästern delar av USA

Frukt och blommor

Poison ek blommor knopp på våren och blommar på sommaren. Båda är grön-vit i färgen. Blommorna av gift sumak är gulgrön. De knopp på våren. Frukt kommer på sommaren och är grå eller vit.


articoli Correlati