Hälsoeffekter av Ambien

Ambien är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla sömnlöshet. Trots dess effektivitet, Ambien orsakar vissa hälsoeffekter eller biverkningar.

Signifikans

Under kliniska prövningar som offentliggjorts av Food and Drug Administration, 4 procent av studiedeltagarna avvecklade användning av Ambien på grund av dess hälsoeffekter.

Typer av vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar av Ambien huvudvärk, diarré, yrsel, letargi, yrsel, depression, buksmärta, förstoppning, ryggvärk och muntorrhet.

Tidsplan

Biverkningar av Ambien är vanligare om du tar läkemedlet under mer än 10 dagar. De vanligaste hälsoeffekterna av Ambien gradvis avta när din kropp blir acklimatiserad till drogen.

Risker

Ambien har potential att orsaka psykiatriska biverkningar som hallucinationer, svår depression, självmordstankar eller åtgärder och sova körning. Vissa patienter utvecklar ett fysiskt beroende till Ambien och uppleva tillbakadragande när de sluta använda.

Överväganden

Barn under 6 år och vuxna över 65 är mer mottagliga för hälsoeffekterna av Ambien. Eftersom Ambien orsakar foster beroende av drogen, läkare sällan ordinera dropparna för gravida.


articoli Correlati