Effekten av progesteron på blodkärl

Sänka blodtryck

Progesteron är ett hormon som finns främst hos kvinnor. Det kan sänka blodtrycket, eftersom det slappnar förträngning av blodkärl. Fartygen öppnare blod beror på progesteron motverkande angiotensin II, som är den naturliga substansen i kroppen som drar samman blodkärlen. Denna direkta effekt på blodkärlen förklarar minskningen av blodtrycket som vanligtvis förknippas med graviditet. Under graviditeten kroppen producerar mer progesteron, så att blodkärlen är mer öppna, så att blodet kan flyta smidigt utan tryckuppbyggnad.

Klimakteriet och blodtryck

Efter kvinnor går igenom klimakteriet, är progesteron nivåer drastiskt i kroppen. Detta förklarar varför högt blodtryck är vanligare hos postmenopausala kvinnor. En ökning av blodtrycket avser även hjärthälsa hos kvinnor i en viss ålder, eftersom högre blodtryck är kopplat till hjärtsjukdomar och stroke. Att hålla progesteron nivåer upp kan minska risken för dessa sjukdomar. Det finns flera receptbelagda läkemedel på marknaden som används som angiotensin II-blockerare. Dessa kan hålla naturliga progesteron nivåer upp också.

Blodtryck hos båda könen

Progesteron finns även i män och kvinnor. Det utsöndras av en körtel samt och i äggstockarna, vilket är anledningen kvinnor har i regel mer av det i kroppen kontra män. Inte bara progesteron öppna blodkärl, det blockerar också kalcium från muskelceller i båda könen. Det hjälper också till att minska blodtrycket.