Definition av neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta är en kronisk smärta som kan vara komplicerat att diagnostisera. Det finns stora kedjor av potentiella ursprung, men många möjligheter måste beaktas innan du bekräftar en diagnos av detta slag. Smärtan kan fortsätta även efter det jobbigt har utrotats. Detta beror på att det är en smärta som är nära knuten till det psykologiska tillståndet hos individen.

Möjliga orsaker

Möjliga orsaker till neuropatisk smärta innefattar, men är inte begränsade till, vävnadsskada, rygg kirurgi, kemoterapi, diabetes, amputation, HIV, karpaltunnelsyndrom, alkoholism, bältros, multipel skleros, vilket antal nervproblem eller dysfunktioner inom nervsystemet, och ryggkirurgi.

Symptom

Neuropatisk smärta inkluderar symtom som domningar, sveda, stickningar och ibland smärta oproportionerlig med tillståndet eller av mängden vävnadsskada.

Detektion

En neurologisk undersökning av neuropatisk smärta lider visar oftast att det finns tecken på nervskador.

Överväganden

För smärta att diagnosen neuropatisk, måste det finnas några tecken på några andra möjliga orsaker till denna smärta.

Behandling

På grund av den psykologiska karaktären av denna sjukdom, kan neuropatisk smärta endast hjälp med en behandlingsplan som innefattar både fysiska och psykiska rehabiliterande insatser.