Bradykinesi vid Parkinsons sjukdom

Ungefär en miljon amerikaner lever med Parkinsons sjukdom, enligt den Parkinsons sjukdom Foundation. Förutom skakningar, bradykinesi är ett vanligt symptom på denna neurologiska sjukdom.

Identifiering

Bradykinesi är långsamma frivilliga rörelser, såsom promenader eller visar, att du inte kan kontrollera.

Orsaker

Parkinsons sjukdom uppstår på grund av en brist på dopamin i hjärnan. Eftersom dopamin är en hjärnans kemiska avgörande för kommunikationen av frivilliga åtgärder, hindrar denna brist rörelse.

Tidsplan

Parkinsons sjukdom är progressiv, vilket innebär att symtomen blir värre med tiden. Därför är du sannolikt inte att uppleva en plötslig bradykinesi; det är mer troligt att du kommer att märka en gradvis avmattning av dina rörelser.

Effekter

Bradykinesi gör även rutinuppgifter tidsödande och kan göra det svårt för dig att springa ärenden, delta i dina fritidsintressen och utför sysslor eller arbete.

Behandling

Det finns inget botemedel mot Parkinsons sjukdom; kan dock mediciner som levodopa eller dopaminagonister minska symtom på bradykinesi genom att öka dopaminnivåerna i hjärnan eller ersätter dopamin helt.


articoli Correlati