Biverkningar av VNS Stimulering

Vagusnerven stimulering (VNS) terapi är ett behandlingsalternativ för svåra krampsjukdom. Det innebär att placera en "pacemaker" som fäster på vänstra vagusnerven som bidrar till att stabilisera elektriska signaler till hjärnan.

Gastrointestinal

Gastrointestinala biverkningar har inträffat till följd av VNS behandling, inklusive svårigheter att svälja och kräkningar.

Infektion

Infektion kan uppstå till följd av VNS behandling, inklusive infektion i såret resultat av enhet installation och även smitta från enhet nedbrytning.

Interferens

Många objekt kan eventuellt påverka VNS funktion, inklusive högtalare, hårklippningsmaskiner och starka magneter, inklusive de som används under MRT. Rådgör med din läkare innan för att få en MR eller andra diagnostiska tester.

Tidsplan

Hastigheten för utsättning av VNS stimulering är mycket låg. Mindre än 3% avbröt behandlingen på grund av biverkningar efter ett år. Förekomsten och svårighetsgraden av biverkningar minskade kraftigt över tiden när du tar emot VNS terapi.

Mediciner

VNS är inte förknippat med många biverkningar som med tillhörande antikonvulsiva läkemedel, inklusive en ökning av depressiva symtom och metabola förändringar.


articoli Correlati