Biverkningar av Tomoxifen

Tamoxifen används för behandling av bröstcancer och har använts sedan 1979 Det fungerar genom att störa produktionen av östrogen i kroppen. Det ingår i den grupp av selektiv östrogenreceptor modulator (SERM).

Allvarliga komplikationer

Allvarliga biverkningar av Tomoxifen inkluderar: stroke, blodproppar, livmoder avvikelser och grå starr. Förekomsten av biverkningar är mycket låg hos kvinnor som tar Tomoxifen.

Mindre biverkningar

Några av de mindre biverkningar upplevs samtidigt som Tomoxigen är illamående, kräkningar, depression, värmevallningar och viktökning. Andra biverkningar är trötthet, flytningar och humörsvängningar.

Varningar

Tamoxifen ska inte tas under graviditeten eftersom det har visat sig skada foster i djurstudier. Patienter med anamnes på leversjukdom, blodproppar och stroke bör inte ta Tamoxifen.

Läkemedelsinteraktioner

Vissa läkemedel som kan interagera med Tamoxifen inkluderar antidepressiva, antibiotika och blodförtunnande medel.

Överdosering

Medan en överdos av Tamoxifen inte brukar producera livshotande symtom, ska du kontakta läkare om du misstänker att du har tagit för mycket medicin.


articoli Correlati