Biverkningar av Propecia

Propecia är ett receptbelagt läkemedel som används för att minska håravfall hos män genom att minska nivåerna av hormoner som främjar håravfall. Biverkningar av Propecia är inte vanliga och inkluderar sexuella effekter, smärta och förändringar i utseende av överkroppen.

Minskad libido

Minskat intresse för sexuell aktivitet är en kortsiktig bieffekt av Propecia som vanligtvis försvinner inom tre månader efter påbörjad behandling.

Gynekomasti

Gynekomasti är den medicinska termen för bröstutveckling hos män, vilket är en sällsynt biverkan av Propecia.

Bröst Smärta

Män som tar Propecia kan uppleva biverkningar såsom bröstsmärta eller klumpar, som kräver medicinsk utvärdering.

Nippel urladdning

Nippel urladdning är en sällsynt men allvarlig biverkning av Propecia och bör omedelbart utvärderas av en läkare.

Testikel Pain

Testikelsmärta är en bieffekt av Propecia som kan orsaka svårigheter med sexuell aktivitet och bör utvärderas av en läkare.

Allergisk reaktion

Propecia kan orsaka en allergisk reaktion, med symtom som nässelfeber, svår klåda, svullnad, rodnad och andningssvårigheter, som kräver omedelbar medicinsk behandling.

Varning

Kvinnor ska inte röra Propecia piller som är skadade eller trasiga på grund av risk för allvarliga fosterskador på ofödda barn.


articoli Correlati