Biverkningar av Glocovance

Glucovance är en blandning av glyburid och metformin och tillgängliga genom recept. Om den används med diet och motion det hjälper till att kontrollera högt blodsocker. Glyburid och metformin både minska mängden socker som produceras av levern. Däremot stimulerar glyburid insulinproduktion och metformin minskar socker absorberas av magen. Glucovance används av 2 diabetiker.

Vanliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna är illamående, kräkningar, huvudvärk, magont, övre luftvägsinfektioner, diarré och yrsel.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga men sällsynta biverkningarna är svåra magsmärtor, gulfärgning hud, mörk urin, blödning, feber, lågt blodsocker och halsont.

Fördelar

Fördelarna är kontroll av högt blodsocker, förebyggande av njurskador, förlust av lemmar, blindhet och nervproblem.

Kontra

Använd inte med hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom. Också inte användas med diabetisk ketoacidos där kroppen inte har tillräckligt med insulin och socker är höga. De med allvarliga infektioner i hjärtat eller blod bör undvika glocovance också.

Varningar / Försiktighetsåtgärder

Glucovance orsakar en sällsynt tillstånd av mjölksyra uppbyggd i blodet som kallas laktacidos, och 50 procent av alla fall är dödlig. Det kan också orsaka dödlig hjärtinfarkt och njurskador.


articoli Correlati