Bestående biverkningar från Fentanyl Pain Patch

När det gäller behandling av kronisk eller svår smärta, det finns få mediciner högre på listan än fentanyl. Fentanyl är normalt ges till patienter som har byggt toleranser, eller ta emot någon befrielse från opiater som morfin och Oxycontin. En sådan kraftig smärts väntas komma med en rejäl varningsetikett.

Addiction

Fentanyl är en kraftfull narkotika. Som sådan, bär den en hög riskfaktor för missbruk. Patienter som utövar dålig kontroll över användningen av fentanyl, samt de som fortsätter att använda drogen efter dess behov har utrotats, löper störst risk att bli missbrukare.

Beroendet

Långvarig användning av fentanyl kan ge upphov till att vänja sig vid att ha läkemedlet i sitt system. De som kräver högre doser av medicinen är också i riskzonen för kemiskt beroende. När kroppen blir berövade vad det har blivit van vid, får svåra abstinensbesvär manifestera.

Leverskada

I några sällsynta fall har fentanyl skrivits med permanenta skador på levern. De med en historia av problem med levern är oftast inte livskraftiga kandidater för denna metod för smärtlindring.

Andningsdepression

En av fentanyl har biverkningar är långsamma andetag. Om höga doser används under en längre tid, kan depression av kroppens andningsorganen blir långvarig eller permanent.

Varning

Sidorisker effekt kan öka om du använder ett fentanylplåster som har manipulerats. Använd aldrig ett fentanylplåster som skurits eller split.


articoli Correlati