Behandling för Tonsillar Cancer

Tonsillar cancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar halsen och munnen. Risken att utveckla tonsillcancer kan vara högre bland människor som är flitiga användare av alkohol eller nikotin.

Diagnos

Enligt Mayo Clinic, kommer läkarna undersöka nacke, tonsiller och delar av halsen som ligger nära tonsillerna för att fastställa förekomsten av en tumör. Imaging tester kan användas och en biopsi kan utföras för att diagnostisera tonsillcancer.

Kirurgi

Oral kirurgi kan utföras för att ta bort cancer från tonsiller och eventuella närliggande vävnader som cancer kan ha spridit sig.

Strålning

Strålbehandling kan användas för att döda cancerceller med stark strålning i de fall då alla cancerceller inte kan avlägsnas genom operation.

Kemoterapi

Kurser riktade cytostatika kan ges till patienter med avancerade stadier av tonsillcancer.

Rekonstruktiv kirurgi

Rekonstruktiv kirurgi kan behövas i de fall där ansiktet, halsen eller käken vanställdhet uppstått genom kirurgiskt avlägsnande av tumörer tonsill cancer.


articoli Correlati