Cerebral pares och beteende problem

10/19/2012 by admin

Beteendeproblem är ofta förknippad med cerebral pares (CP), en neurologisk sjukdom som påverkar kroppens rörelser och muskelkoordination. Beteendeproblem finns ofta i CP patienter som mentalt utmanade.

Orsaker

Beteendeproblem i en CP patienten härrör från patientens oförmåga att hantera känslomässig stress. Detta kan påverka psykologiska utveckling och hur någon med CP interagerar med andra.

Triggers

Frustration är en vanlig utlösande av beteendeproblem. Att hjälpa en person med CP utföra en uppgift kan lindra frustration, och därigenom minska beteendeproblem.

Intervention

Det finns flera sätt att hantera beteendeproblem, bland annat beteende ändring program och rådgivning - antingen individuellt eller familjebaserade, beroende på frågan.

ADD

Cerebral pares patienter som är orörliga är mer benägna att ha ADD (Attention Deficit Disorder). För att skapa en positiv inlärningsmiljö, undvika onödiga distraktioner som affischer och musik.

Vänskap

För att förbättra de sociala interaktion, låt ett barn med CP blivit vana vid att vara runt kamrater. Bjud in barnen i samma åldersgrupp för aktiviteter som alla kan delta i.


Articoli correlati