Är en feberkramper detsamma som en Överhettnings beslag?

04/09/2013 by admin

Kramper är en typ av krampanfall som innebär en förlust av kontroll av kroppsrörelse, inklusive ryckningar, skakningar och eventuellt medvetslöshet. Värme och kroppstemperaturen är faktorer som kan orsaka anfall.

Feberkramper

En feberkramper är en typ av anfall som förekommer hos små barn på grund av hög feber. Denna typ av beslag vanligtvis innebär en förlust av medvetandet under skakning i armar och ben.

Värmeslag

Värmeslag är ett tillstånd där kroppen utsätts för hög värme att den inte kan reglera. Detta kan inträffa på grund av långvarig exponering för en varm miljö eller plötsligt på grund av alltför ansträngning i en varm miljö, med kramper är en potentiell symptom i båda fallen.

Febril vs Heat relaterade anfall

Feber kramper liknar värmerelaterade anfall hos det kroppstemperatur är en faktor i båda. Men feberkramper väckt den av feber, medan värmeslag producerar anfall orsakas av ett överskott extern värmebelastning.

Prevalens

Feberkramper är relativt ovanlig, med bara omkring 1 i 25 barn upplever dem någon gång i den tidiga barndomen enligt National Institute of neurologiska sjukdomar och stroke. Kramper är ett vanligt symptom på svåra fall av värmeslag.

Behandling

Febril och värmerelaterade anfall behandlas först genom att dämpa den person för att se till att han inte skadas under anfall. Efter beslag, är den underliggande orsaken behandlas för att minska feber eller överdriven kroppsvärme genom aggressiv kylning.


Articoli correlati